Skip to main content

Storursagnet: Da fjelltoppen raste ut juledagen

__________
04 March 2022
__________
Storura
Storura synes godt på dette bildet, og det er lett å se at det er en hel fjelltopp som har rast ut. Til høyre på bildet ses Stjerntinden som den høyeste toppen, 938 moh. Foto: Kjell Inge Nilsen

Storura ligger midt mellom Ramberg og Skjelfjord. Her er en fjellrekke langs hele veien fram til Nesland. En av de høyeste toppene, forøvrig Flakstads høyeste, er Stjerntinden som kneiser høyt og fritt over de andre toppene.

Sagnet forteller at det for noen hundre år siden gikk et digert stein- og snøras som slettet ut en svær fjelltopp. Denne toppen skulle være vel så høy som Stjerntinden. Vi kan godt se at det er et svært "sår" i landskapet her, det vil si at det er en diger fordypning eller svært skar mellom fjelltoppene, og under ligger altså Storura som er beviset for at det virkelig er et fjell som har rast ut. Storura strekker seg nærsagt helt fra lia og ned til slutten av jordet. Alle de voldsomme og kjempestore steinblokkene, samt all annen stein her, vitner om at det ikke var få tonn med steinmasser som raste ut. Det er mange av Flakstads eldre som har fortalt dette sagnet videre – og alle forteller det likedann, noe som skulle tyde på at det ikke bare er et sagn, men virkelighet. Vi gjengir det slik vi har fått det fortalt.

Dette hendte en gang tidlig på 1800-tallet. Det var 1. juledags formiddag at folk fra Nesland og Skjelfjord skulle til gudstjeneste i Flakstad kirke. De fra Nesland hadde rodd hjemmefra og til Sætern, et sted mellom Nesland og Skjelfjord, og gått til fots videre til kirken sammen med folk fra Skjelfjord. Det var bare en gangsti til kirken. På sletta der Storura er nå, skulle det ligge en liten gård der en familie bodde. Sagnet forteller at mannen som bodde der skulle være nokså ugudelig og brydde seg verken om kirkegang eller det å helligholde søndagene eller juledagen. Han sto derfor ute og hugget ved da kirkefolket gikk forbi. Noen ropte til han og sa at det var bedre han tok på seg kirkeklærne og kom seg til kirken i stedet for å drive med vedhogst selveste juledagen.

Men mannen brydde seg ikke det minste om dette. Det lå mye snø i fjellene denne juledagen samtidig som det var mildvær, og slik var det nok at det gikk et mektig snø- og steinras nedetter fjellsiden. Hele fjelltoppen raste ut og begravde huset til familien som bodde der. Og da de fra Nesland og Skjelfjord kom fra kirken og skulle videre fra Ramberg, ble de helt forskrekket da de fikk se at fjelltoppen var rast ut, veien var helt blokkert og huseet som sto der var begravd i steinmassene. For å komme seg hjem måtte kirkefolket snu og få båtskyss fra Ramberg til Skjelfjord og Sætern for Neslandsfolket. Over hele veien var det svære steinblokker som sperret veien. Menneskene som bodde i huset nede på sletta fant man aldri, det ble lett etter de flere ganger den vinteren. Derimot fortelles det at en hane gol i mange år etterpå borte i Storura. Folkene der hadde høns så man mente at hanen hadde overlevd lenge før han til sist døde.

Det har alltid ligget noe mystisk og nifst over stedet ved Storura, og i riktig gamle dager trodde folk at det spøkte der. Nå vokser det frodig rogn og bjørkeskog, og Storura er et yndet utfartssted, lunt og fritt som det er med rik vegetasjon og flora.

Les flere lokalhistorier

 • Flakstads skolehistorie

  Sterke band mellom kirke og undervisning av barn i den tidlige skolehistorien i Flakstad. Ved en bispevisitas i 1759 konstateres det at klokk...
 • Hulemaleriene i Hessurhula

  Hessura er ei steinur, ca. 2 km vest for Nusfjord, som består av store steinblokker, tildannet av sammenkilte blokker etter et størr...
 • Torving i Flakstad

  Når torving begynte i kommunen vet vi ikke, men det er bevist at torving i Norge var gjort helt tilbake til sagatiden. Lofoten ble avskoget for 3-4...
 • Bøter for skoleskulk

  Flakstad skolestyre slo hardt ned på skoleskulk etter krigen. I møte 20. juli 1948 forelå innberetning om skoleforsømmelser i 1947-48. Tre av fedre...
 • Den første bilferga på Nappstraumen

    MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 til Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på st...
 • Litt om Flakstad kommune

  Flakstad kommune ligger i Vest-lofoten og består av Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet Flakstad har uklar opprinnelse, k...
 • Lofotfisket 1856-2000

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et livlig folkeliv under Lofotfisket. Historisk statistikk kaster nytt lys ove...
 • Sagnet om altertavla i Flakstad kirke

  En juledags morgen satt en mann på Vareide og leste juleevangeliet. Da han hadde avsluttet lesinga, kom han til å se ut av vinduet. Han fikk da øye...
 • Forliset utenfor Stokvika

  I begynnelsen av det 18. århundre forliste en fransk seilskute med trelast utenfor Stokvika. Av mannskapet berget 11 mann seg i land, alle franskme...
 • Gamle sagn: Sjøtrollet

  På nordsiden av Jusneset på Ramberg ligger Trollskjeran ca. 20 favner fra land. Navnet skriver seg fra et sagn om et sjøtroll som med korte mellomr...
 • Storursagnet: Da fjelltoppen raste ut juledagen

  Storura ligger midt mellom Ramberg og Skjelfjord. Her er en fjellrekke langs hele veien fram til Nesland. En av de høyeste toppene, forøvrig Flakst...
 • Gamle sagn: Draugen i Nusfjord

  En mann fra Vefsn som rodde fiske i Elvstøa i Nusfjord hadde med seg hjemmestrikkede votter. Kruset på votten var grått, fra kruset til snyten var ...
 • Opphavet til ordet SJARK

  Trolig ble ordet SJARK opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter slik som her på bildet fra Sund. Dette er en mer utfyllende v...
 • Kulturminneplan Flakstad kommune

  Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som a...
 • Lensmannetaten i Flakstad 1715 - 2001

  Den såkalte "øvrigheten" har i lange tider vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra den allmenne kvinne og mann. Etter hvert som tidene skiftet, o...
 • Brevet til prins Christian Frederik

  Flakstad 12. mai 1814 – dagen da det unike brevet til prins Christian Frederik ble skrevet. Lange avstander, og menn opptatt på fiske F...
 • Prestene i Flakstad prestegjeld

  Da Aslak Bolt skrev sin jordebok i 1430-årene omtalte han Flakstad som eget kirkesogn. Selv om erkebiskopen ikke antydet noe som helst om når den f...
 • Matrikkelskyld på eiendommer

  Matrikkelskyld har sin opprinnelse fra starten av 1500-tallet og ble opprettet for å kunne kreve inn skatt fra de enkelte ...