Skip to main content

Litt om Flakstad kommune

__________
17 March 2022
__________
Flakstad kommunes rådhus. Foto: Kjell Inge Nilsen
Fredvangbruene forbinder en del av Flakstads befolkning på Moskenesøya med resten av kommunen. Bruene ble åpnet 3. desember 1988. Foto: Kjell Inge Nilsen

Flakstad kommune ligger i Vest-lofoten og består av Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet Flakstad har uklar opprinnelse, kanskje kommer det av "flag", som betyr bergvegg. Det gamle navnet på Flakstadøy er Vargfot.

Flakstad Formandskabsdistrict ble opprettet i 1838 på grunnlag av Flakstad prestegjeld og besto av nåværende Flakstad og Moskenes kommuner. Kommunen ble delt da Moskenes herred ble egen kommune i 1916. Kommunene ble sammenslått igjen ved kommunereformen i 1964, men i 1976 ble kommunene igjen delt.

I 1900 hadde Flakstad herred 3007 innbyggere, og herredet besto av nåværende Flakstad og Moskenes kommuner. Befolkningen bodde spredt i området, fordelt på til sammen 121 bebodde og ubebodde øyer. Det var 116 små øyer, samt Flakstadøya, Kunna, Torvøya, Moskenesøya og Andøya. Lensmannen holdt til på Ramberg og presten på Flakstad. Flakstad er navnet på både herredet og kirkestedet (gnr. 30).

Flakstad grenser til Moskenes kommune i sørvest og Vestvågøy kommune over Nappstraumen i aust. På yttersida (i nordvest) ligg Norskehavet og på innersida (i søraust) grenser Flakstad til Vestfjorden. I utstrekning er kommunen 178,09 km² hvorav 9,32 km² er vannareal. En del av Flakstads areal som ligger på Moskenesøya inngår nå i Lofotodden Nasjonalpark.

Kommuneadministrasjonen ligger på Ramberg, og kommunen har ca. 1.200 innbyggere (2021). Europavei 10, også kalt Kong Olavs vei, går gjennom Flakstad og fortsetter helt ut til Å. Største delen av bebyggelsen i Flakstad ligger på yttersiden av Lofoten, mot storhavet, bl.a. i fiskeværene Ramberg og Fredvang. Inn mot Vestfjorden finner vi Sund, Skjelfjord, Nesland og Nusfjord. På østsiden ligger et av de største fiskeværene, Napp.

Flakstadøya omkranses av tildelts sterke tidevannsstrømmer som Nappstraumen og Sundstraumen. Fisken har alltid vært grunnlaget for bosettingen med det store skreifisket om vinteren som aller viktigste inntektskilde. De siste tjue-tretti årene har også oppdrett av laks og lakseyngel fått en større betydning i kommunen.

På Flakstads ytterside finnes de lange, kritthvite sandstrendene hvor midnattssola i perioden 27. mai til 15. juli kan nytes i fulle drag. Tar du turen opp på en fjelltopp vil midnattssola virke enda mer fascinerende. Og når kald nordavind strømmer mot de samme strendene er det duket for vannsport som brettseiling og kiting. Vi unnlater heller ikke å nevne det "dramatiske skuespillet" som oppstår når havtåka ruller inn og pakker alt og alle inn i sitt ulne teppe. Da rømmer befolkningen til stedene på innersida av øya som Nusfjord og Nesland. 

Les flere lokalhistorier

 • Flakstads skolehistorie

  Sterke band mellom kirke og undervisning av barn i den tidlige skolehistorien i Flakstad. Ved en bispevisitas i 1759 konstateres det at klokk...
 • Hulemaleriene i Hessurhula

  Hessura er ei steinur, ca. 2 km vest for Nusfjord, som består av store steinblokker, tildannet av sammenkilte blokker etter et størr...
 • Torving i Flakstad

  Når torving begynte i kommunen vet vi ikke, men det er bevist at torving i Norge var gjort helt tilbake til sagatiden. Lofoten ble avskoget for 3-4...
 • Bøter for skoleskulk

  Flakstad skolestyre slo hardt ned på skoleskulk etter krigen. I møte 20. juli 1948 forelå innberetning om skoleforsømmelser i 1947-48. Tre av fedre...
 • Den første bilferga på Nappstraumen

    MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 til Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på st...
 • Litt om Flakstad kommune

  Flakstad kommune ligger i Vest-lofoten og består av Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet Flakstad har uklar opprinnelse, k...
 • Lofotfisket 1856-2000

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et livlig folkeliv under Lofotfisket. Historisk statistikk kaster nytt lys ove...
 • Sagnet om altertavla i Flakstad kirke

  En juledags morgen satt en mann på Vareide og leste juleevangeliet. Da han hadde avsluttet lesinga, kom han til å se ut av vinduet. Han fikk da øye...
 • Forliset utenfor Stokvika

  I begynnelsen av det 18. århundre forliste en fransk seilskute med trelast utenfor Stokvika. Av mannskapet berget 11 mann seg i land, alle franskme...
 • Gamle sagn: Sjøtrollet

  På nordsiden av Jusneset på Ramberg ligger Trollskjeran ca. 20 favner fra land. Navnet skriver seg fra et sagn om et sjøtroll som med korte mellomr...
 • Storursagnet: Da fjelltoppen raste ut juledagen

  Storura ligger midt mellom Ramberg og Skjelfjord. Her er en fjellrekke langs hele veien fram til Nesland. En av de høyeste toppene, forøvrig Flakst...
 • Gamle sagn: Draugen i Nusfjord

  En mann fra Vefsn som rodde fiske i Elvstøa i Nusfjord hadde med seg hjemmestrikkede votter. Kruset på votten var grått, fra kruset til snyten var ...
 • Opphavet til ordet SJARK

  Trolig ble ordet SJARK opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter slik som her på bildet fra Sund. Dette er en mer utfyllende v...
 • Kulturminneplan Flakstad kommune

  Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som a...
 • Lensmannetaten i Flakstad 1715 - 2001

  Den såkalte "øvrigheten" har i lange tider vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra den allmenne kvinne og mann. Etter hvert som tidene skiftet, o...
 • Brevet til prins Christian Frederik

  Flakstad 12. mai 1814 – dagen da det unike brevet til prins Christian Frederik ble skrevet. Lange avstander, og menn opptatt på fiske F...
 • Prestene i Flakstad prestegjeld

  Da Aslak Bolt skrev sin jordebok i 1430-årene omtalte han Flakstad som eget kirkesogn. Selv om erkebiskopen ikke antydet noe som helst om når den f...
 • Matrikkelskyld på eiendommer

  Matrikkelskyld har sin opprinnelse fra starten av 1500-tallet og ble opprettet for å kunne kreve inn skatt fra de enkelte ...