Skip to main content

Flakstads skolehistorie

__________
02 March 2023
__________
Flakstad barne- og ungdomsskole ble tatt i bruk i januar 2023

Flakstad kirkeSterke band mellom kirke og undervisning av barn i den tidlige skolehistorien i Flakstad.

Ved en bispevisitas i 1759 konstateres det at klokkeren i Flakstad ikke driver som skolemester, og biskop Gunnerus skriver i sin rapport: «Almuen lærer selv deres Børn».
I de kommende år er det sterke ønsker og krav fra biskopen om at Flakstad kirke må etablere skolekasse som kan bidra til å få ansatt og lønnet en omgangsskolelærer som kan drive undervisning i Flakstad.
Første skolemester ble klokkeren Stephen Jonsen som ble ansatt i 1775.

Første skolebygg

Presten Westervaldt, som kom til Flakstad i 1801, ivret veldig for at det måtte bygges eget skolebygg i Flakstad. Saken ble handlet av bygdekommisjon som var en forløper til formannskapet.
Bygdekommisjonen sa ja, og bestilte i 1809 først del av tømmer for bygging av skolestue på Flakstad. Men byggingen som skulle starte i 1810 ble avbrutt på grunn av Napoleonskrigen som hadde ført til en enorm prisstigning på materialer. Byggearbeidet ble innstilt.
Presten Westervaldt donerte i 1816 et bygg kalt Portstuen til skolevesenet i Flakstad. Dermed var det første skolebygget i Flakstad en realitet. Her skulle også klokkeren/skolemesteren kunne bo.

Økte krav til undervisningen

Utover 1800-tallet ble det mer vanlig at kommunene rundt omkring ansatte utdannede lærere.
I 1841 ble stillingen som kirkesanger og lærer utlyst i Tromsø Tidende.
Året etter ble Bendix Wulff fra Kvæfjord ansatt som Flakstads første seminarutdannet kirkesanger og lærer. Han holdt skole på Flakstad fra mai til utgangen av oktober. Fra begynnelsen av november til februar skulle han holde omgangsskole rundt omkring i Flakstad.
Det skulle ikke være skole under lofotfisket fra februar til april.

Kilan klokkergarden 1921Nytt skolelokale

Fra 1868 ble skoleundervisningen flyttet til Kilan hvor Wulff hadde kjøpt et hus. Kirka eide tomta, og dette ble nå klokkergård og skolelokale (bildet). Men huset var gammelt. Det ble snart vedtatt å bygge ny klokkergård med moderne skolelokale. Dette ble ferdigstilt i 1882.

Skolevesenet utvikles

På sist halvdel av 1800-tallet blir det vedtatt skolelover, og kravene til undervisning øker. Kirkas ansvar for undervisning minker og formannskap og kommune overtar ansvar for skolevesenet.
Flakstad blir på 1860-tallet inndelt i 4 skoleroder: Nordbygda, Ramberg, Fredvang og Sund.
Kommunen leier gårder eller lokaler hvor skole ble holdt inntil egne skolebygg kan bygges.
I Flakstad blir trønderen Afle Kvam lærer rundt 1870. Han blir etter hvert fast lærer på Fredvang og underviste totalt i over 40 år.

Ramberg eldste skole

 

Skolebyggingen starter

Skolen ble bygd på Ramberg i 1890.

 

 

 

Fredvang eldste skole

 

På samme tid ble det også bygd eget skolebygg på Fredvang.

 

 

 

 

 

Sund gamle skole

 

I Sund ble det bygd skole rundt år 1900. 

 

 

 

 Napp skole 1937

 

På Napp ble det bygd skole i 1910 som ble utbygd i 1937/38.

 

 

 

 

 

Lungaard skoleRealskole og Framhaldsskole

I 1939 ble det etablert realskole i Flakstad. Denne ble bygd på Lundgård utenfor Ramberg, og var i drift til 1960-tallet. Realskolen forsvant når Stortinget innførte 9-årig grunnskole i 1969.
Framhaldsskoleklasser ble opprettet på Fredvang og Napp rundt 1948-50, og ble lagt ned når 9-årig skole ble innført.

 

Skole i hver bygd – store investeringer

Fra 1951 til 1969 blir det bygd 7 nye skoler i Flakstad. I tillegg er det skole i leide lokaler på Nesland fra 1928 frem til våren 1960, det vil si at det fra 1958-60 var hele 8 skoler i drift i Flakstad.
Skolene som blir bygd er:
Krystad i 1951 – Fredvang i 1954 – Sund i 1955 – Mølnarodden og Nusfjord i 1958 – Ramberg i 1964 – Napp i 1969

Molnarodden skole

 Men det blir færre skoler igjen

Skolen på Krystad blir nedlagt allerede i 1968.
Først på 90-tallet er det mye diskusjon i Flakstad om skolestruktur.
Undervisningen flyttes fra Nusfjord skole til Ramberg i 1986. Skolen blir formelt nedlagt i 1993.
Ungdomsskolen på Napp (7 til 10 trinn) flyttes til Ramberg fra høsten 1992.
I 1994 blir skolene i Sund, Mølnarodden (bildet) og på Fredvang lagt ned.

 Vikten skoleAndre skoler i Flakstad

Først på 1900-tallet frem til om lag 1930 hadde Guds menighet egen privatskole på Fredvang.
Høsten 1992 blir det startet privatskole på Vikten.

 

 

 Napp skole

Siste kapittel

I 2017 legges Napp skole ned (bildet). Skolen blir tatt i bruk igjen som midlertidig skole for hele Flakstad fra januar 2020 mens ny skole bygges på Ramberg.
Nye Flakstad barne- og ungdomsskole blir bygd i 2022 og tatt i bruk fra januar 2023.

 

Les flere lokalhistorier

 • Flakstads skolehistorie

  Sterke band mellom kirke og undervisning av barn i den tidlige skolehistorien i Flakstad. Ved en bispevisitas i 1759 konstateres det at klokk...
 • Hulemaleriene i Hessurhula

  Hessura er ei steinur, ca. 2 km vest for Nusfjord, som består av store steinblokker, tildannet av sammenkilte blokker etter et størr...
 • Torving i Flakstad

  Når torving begynte i kommunen vet vi ikke, men det er bevist at torving i Norge var gjort helt tilbake til sagatiden. Lofoten ble avskoget for 3-4...
 • Bøter for skoleskulk

  Flakstad skolestyre slo hardt ned på skoleskulk etter krigen. I møte 20. juli 1948 forelå innberetning om skoleforsømmelser i 1947-48. Tre av fedre...
 • Den første bilferga på Nappstraumen

    MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 til Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på st...
 • Litt om Flakstad kommune

  Flakstad kommune ligger i Vest-lofoten og består av Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet Flakstad har uklar opprinnelse, k...
 • Lofotfisket 1856-2000

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et livlig folkeliv under Lofotfisket. Historisk statistikk kaster nytt lys ove...
 • Sagnet om altertavla i Flakstad kirke

  En juledags morgen satt en mann på Vareide og leste juleevangeliet. Da han hadde avsluttet lesinga, kom han til å se ut av vinduet. Han fikk da øye...
 • Forliset utenfor Stokvika

  I begynnelsen av det 18. århundre forliste en fransk seilskute med trelast utenfor Stokvika. Av mannskapet berget 11 mann seg i land, alle franskme...
 • Gamle sagn: Sjøtrollet

  På nordsiden av Jusneset på Ramberg ligger Trollskjeran ca. 20 favner fra land. Navnet skriver seg fra et sagn om et sjøtroll som med korte mellomr...
 • Storursagnet: Da fjelltoppen raste ut juledagen

  Storura ligger midt mellom Ramberg og Skjelfjord. Her er en fjellrekke langs hele veien fram til Nesland. En av de høyeste toppene, forøvrig Flakst...
 • Gamle sagn: Draugen i Nusfjord

  En mann fra Vefsn som rodde fiske i Elvstøa i Nusfjord hadde med seg hjemmestrikkede votter. Kruset på votten var grått, fra kruset til snyten var ...
 • Opphavet til ordet SJARK

  Trolig ble ordet SJARK opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter slik som her på bildet fra Sund. Dette er en mer utfyllende v...
 • Kulturminneplan Flakstad kommune

  Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som a...
 • Lensmannetaten i Flakstad 1715 - 2001

  Den såkalte "øvrigheten" har i lange tider vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra den allmenne kvinne og mann. Etter hvert som tidene skiftet, o...
 • Brevet til prins Christian Frederik

  Flakstad 12. mai 1814 – dagen da det unike brevet til prins Christian Frederik ble skrevet. Lange avstander, og menn opptatt på fiske F...
 • Prestene i Flakstad prestegjeld

  Da Aslak Bolt skrev sin jordebok i 1430-årene omtalte han Flakstad som eget kirkesogn. Selv om erkebiskopen ikke antydet noe som helst om når den f...
 • Matrikkelskyld på eiendommer

  Matrikkelskyld har sin opprinnelse fra starten av 1500-tallet og ble opprettet for å kunne kreve inn skatt fra de enkelte ...