Skip to main content

Den første bilferga på Nappstraumen

__________
19 March 2022
__________
1958. Bjørnulf Pettersen på broen. Åsmund Sandnes t.h. i forgrunnen.
«Gamle Lofotferga» ble fredet av Riksantikvaren i 2010. Foto fra Flakstad historielags samling.
 
MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 til Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på strekningen Napp – Lilleeidet vest i Lofoten frem til 1974. Den 25 meter lange trefergen hadde stor kapasitet og kunne ta hele 11 personbilder og 65 passasjerer. I 1977 ble fergen solgt til Ballstad, og fikk navnet  «Lofotpel». Bruksområde var i denne perioden knyttet til kaibygging og reparasjoner. I 1978 kjøpte Lofoten Trafikklag bilferga ”Gjemnes” fra Møre og Romsdal Fylkesbåtar til erstatning for den som ble solgt året før. Denne var 10 meter lengre, og fikk også navnet ”Lofotferge II. Den trafikkerte Nappstraumen fram til 1982 da  den ble solgt tilbake til rederiet den var kjøpt fra.
I 1993 overtok Kalle AS den første ”Lofotferge II” som fikk navnet MF «Gamle Lofotferga» og ble satt inn i turisttrafikk i Lofoten. Nina og Johnny Storvik kjøpte fergen i 2001 til andre formål enn bevaring. Da de under lag med maling og huntonitt avdekket fint håndtverk og solid og godt treverk ble planene endret, og det ble besluttet å restaurere fartøyet og beholde mest mulig.

I dag drives fergen med formål om bevaring gjennom bruk og at gjestene skal ha en positiv opplevelse. «Gamle Lofotferga» går i dag chartertrafikk i Lofotens skjærgård. M/F «Gamle Lofotferga fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2001 og Norsk Kulturarvs «Olavsrosa» året etter. «Gamle Lofotferga» ble fredet av Riksantikvaren i 2010.

Les flere lokalhistorier

 • Flakstads skolehistorie

  Sterke band mellom kirke og undervisning av barn i den tidlige skolehistorien i Flakstad. Ved en bispevisitas i 1759 konstateres det at klokk...
 • Hulemaleriene i Hessurhula

  Hessura er ei steinur, ca. 2 km vest for Nusfjord, som består av store steinblokker, tildannet av sammenkilte blokker etter et størr...
 • Torving i Flakstad

  Når torving begynte i kommunen vet vi ikke, men det er bevist at torving i Norge var gjort helt tilbake til sagatiden. Lofoten ble avskoget for 3-4...
 • Bøter for skoleskulk

  Flakstad skolestyre slo hardt ned på skoleskulk etter krigen. I møte 20. juli 1948 forelå innberetning om skoleforsømmelser i 1947-48. Tre av fedre...
 • Den første bilferga på Nappstraumen

    MF «Lofotferge II» ble levert av E. Moen & Søns Båtbyggeri, Risør, i 1956 til Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på st...
 • Litt om Flakstad kommune

  Flakstad kommune ligger i Vest-lofoten og består av Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet Flakstad har uklar opprinnelse, k...
 • Lofotfisket 1856-2000

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et livlig folkeliv under Lofotfisket. Historisk statistikk kaster nytt lys ove...
 • Sagnet om altertavla i Flakstad kirke

  En juledags morgen satt en mann på Vareide og leste juleevangeliet. Da han hadde avsluttet lesinga, kom han til å se ut av vinduet. Han fikk da øye...
 • Forliset utenfor Stokvika

  I begynnelsen av det 18. århundre forliste en fransk seilskute med trelast utenfor Stokvika. Av mannskapet berget 11 mann seg i land, alle franskme...
 • Gamle sagn: Sjøtrollet

  På nordsiden av Jusneset på Ramberg ligger Trollskjeran ca. 20 favner fra land. Navnet skriver seg fra et sagn om et sjøtroll som med korte mellomr...
 • Storursagnet: Da fjelltoppen raste ut juledagen

  Storura ligger midt mellom Ramberg og Skjelfjord. Her er en fjellrekke langs hele veien fram til Nesland. En av de høyeste toppene, forøvrig Flakst...
 • Gamle sagn: Draugen i Nusfjord

  En mann fra Vefsn som rodde fiske i Elvstøa i Nusfjord hadde med seg hjemmestrikkede votter. Kruset på votten var grått, fra kruset til snyten var ...
 • Opphavet til ordet SJARK

  Trolig ble ordet SJARK opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter slik som her på bildet fra Sund. Dette er en mer utfyllende v...
 • Kulturminneplan Flakstad kommune

  Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som a...
 • Lensmannetaten i Flakstad 1715 - 2001

  Den såkalte "øvrigheten" har i lange tider vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra den allmenne kvinne og mann. Etter hvert som tidene skiftet, o...
 • Brevet til prins Christian Frederik

  Flakstad 12. mai 1814 – dagen da det unike brevet til prins Christian Frederik ble skrevet. Lange avstander, og menn opptatt på fiske F...
 • Prestene i Flakstad prestegjeld

  Da Aslak Bolt skrev sin jordebok i 1430-årene omtalte han Flakstad som eget kirkesogn. Selv om erkebiskopen ikke antydet noe som helst om når den f...
 • Matrikkelskyld på eiendommer

  Matrikkelskyld har sin opprinnelse fra starten av 1500-tallet og ble opprettet for å kunne kreve inn skatt fra de enkelte ...