Vil du melde deg inn i Flakstad historielaget? Benytt innmeldingsskjemaet under.
Kontingenten for 2021 er kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 350,- for familie.
Du kan også bli støttemedlem og betaler da kr. 150,-. Skriv da ST foran fornavnet ditt i skjemaet.
Alle som har betalt årets kontingent får Flakstadkalenderen 2022 gratis.

Innbetalingsblankett blir tilsendt.