Skip to main content

GNR 17 - Andopsnes

Andopsnes ca. 1910 - Foto: Statens havnevesen

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Denne gården ligger på den andre siden av Sundstrømmen, altså rett over Strømsnes. Opprinnelsen til gårdsnavnet Andopen ved Napp (jfr. GNR. 38) er en innelukket bukt, som har tilknytning til fuglen and.

Gårdshistorie

Men ved Andopsnes fins det ingen bukt eller innsvingning i kysten. Dette fins det i midlertidig noen kilometer lengre syd langs Sundstrømmen. Denne plassen kalles Andopen, og navnet på denne plassen har nok samme opphav som gården ved Napp. Det er nok navnet på denne plassen som er blitt overført til den gården som ble anlagt ved neset som i dag heter Andopsnes.

Ved gården Andopsnes ligger det et sted som vokste særlig raskt på starten av 1900-tallet (Georg J. Krogtoft 1920) grunnet nyutvikling i fiskeindustrien, nemlig Mølnarodden. Som navnet kanskje røper har det engang bodd en møller på en odde. I ettertid har stedet blitt hetende Mølnarodden.

Mudring Sundstraumen
Fra mudringen av Sundstraumen i 1938. Bebyggelsen bak er Andopsnes. Foto: Statens havnevesen.