Skip to main content

GNR 44 - Kvalvik

Hovedbruket var i Vestervika, fraflyttet før 1900. Siste bruket i Kvalvika, (Nordvika) fraflytta i 1930-åra. (Bildet).

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Opphavet til dette gårdsnavnet er noe usikkert, men det antas at det dreier seg om en eller flere hvaler som en gang i løpet av historien har strandet her. De har av en eller annen grunn havnet på land, og blitt liggende.

Kvalvika ligger på nordøstsiden av Moskenesøya omgitt av fjellene Ryten i nord og Kjerringa i sør. Den er delt av Kuhella mellom to sandstrender, Nordvika og Vestervika. Sterke brottsjøer og dårlige havneforhold gjorde Kvalvika uegnet til å drive fiske fra, så i likhet med folk fra de fleste andre stedene på yttersida av Moskenesøya drev mennene fra Kvalvika fiske på «innersida»

I huset på bildet bodde det i Nordvika i 1910 to familier med til sammen 12 personer. Det var Peter Monsen med kona Emma, deres to sønner samt tjenestepike. Den andre familien var Peter Arntsen, kona Emilie og deres tre sønner og to døtre.

Kvalvika ble fraflyttet i 1938, og i dag ser man bare hustuftene og rester etter en potetkjeller samt spor etter slåtteigene. Også i Vestervika finnes spor etter gammel bosetting som hustufter, gravrøyser og strandvollgraver.