Skip to main content

GNR 40 - Nusfjord

Nusfjord havn ca. 1900.

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Professor Rygh kommer med en teori om at navnets opprinnelse ligger i mannsnavnet Knútr, han viser til at vi finner ”Knutzfiord” i Aslak Bolts jordbok fra 1430.

Gården ligger ved en fjord, så det er greit å forklare det andre leddet, men det første byr på problemer. Det første leddet kan kanskje komme av et gammelnorsk synonym for fjell, nemlig nut. Men det er også lansert teorier om at det kan ha sammenheng med å nyte. I så fall kan det dreie seg om et tapt usammensatt fjordnavn. Det er i hvert fall en del forskjellige synspunkter på hva som er den egentlige opprinnelsen til dette gårdsnavnet. Krongods i 1647. Erkebispesetet åtte 4/5 og Borgekyrkja 1/5. Bispen fikk til vanlig 800 fisk i avgift.

Gårdshistorie

Fiskeværet Nusfjord ligger i en liten fjord ved enden av Nappstrømmen, mellom gårdene Strømøy og Nesland. Beliggenheten nært innersiden av Vestfjorden og den naturlige havnen gjorde tidlig Nusfjord til et egnet utgangspunkt for fiske, og fra tidligere tider bygde både lokal og tilreisende fiskere rorbuer her som utgangspunkt for vinterfisket.

I nord grenser Nusfjord til gården Kilan, hvor det tidligere gikk en sti over Nusfjordheia før det ble bygd vei til Nusfjord.