Skip to main content

GNR 38 - Andopen

Agathe og Elfrida Mathisen

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Det første leddet i navnet kommer av fuglen and, mens det siste leddet er av det gammelnorske ordet hópr. Betydningen av dette ordet er en liten, innelukket bukt, noe Andopen for så vidt kan sies å være.

I 1647 bodde en husmann her, trolig lå gården under Napp. Mulig bosetting før 1618.

Gårdshistorie

Husmannsplassen i Vika i Andopen

Ludvig Johan Jakobsen ble født på husmannsplassen Tind under gården Harfjellstrand i Meløy 21. mars 1867. Han kom til Flakstad i 1887 som dreng hos Jens Jensen i Andopen og ble gift i Flakstad kirke 31. mai 1898 med Amanda Oluffa Jenny, datter av Ole K. Petersen, Andopen. Ludvig og Jenny ble husmenn under Jennys foreldre Ole (Olaus) og Juliana. Ved folketellingen i 1900 ser en at det nyetablerte husmannsparet har fått seg kreatur og sår litt poteter.Ludvig driver som fisker ved siden av driften av husmannplassen.

Husmannplassen i Vika ble overtatt av Teron Jakobsen, sønn til Ludvig og Jenny ca. 1952 og bodde på gården til 1960. Han flyttet da til gården som hans bror Jarl Jakobsen hadde flyttet fra i Andopen. I 1961 flyttet Teron med familien til Napp, da som de siste fastboende i Andopen.

Andopen Vika