Skip to main content

GNR 37 - Napp

Opprinnelsen til gårdsnavnet

En teori om at gårdsnavnet er av det gammelnorske ordet Knappr. Et ord brukt om fjell og fremspring av fjell, om holmer, skjær og om små rundaktige halvøyer, som kun ved et smalt eid henger sammen med fastlandet.

Gården Napp ligger ved en slik halvøy, og derfor har det vært antatt at gårdsnavnet kom av denne halvøya.

Rygh sier at kn- ved hjelp av en ganske alminnelig lydovergang er blitt til N-. Men denne teorien har møtt motstand i løpet av de siste 10-åra. En av de som har prøvd å motbevise professor Ryghs teori er professor Kåre Elstad. Han sier at den k-en som Rygh bruker, aldri har befunnet seg i dialektene i dette området, altså er ikke Napp en ”Knappr”. Hvis en tar bort k-en i ordet, får en ordet Nappr.

I gammelnorsk betyr dette ordet skål, kopp trau og knapp! Men når det gjelder hva som egentlig er opprinnelsen for gårdsnavnet Napp kan ingenting sies med sikkerhet. Noe knappeforma, og det høver godt på den høge og runde Nappholmen. Gården var i 1647 gods under domkapitlet i Trondheim.