Skip to main content

GNR 36 - Sandnes

Stor-Sandnes

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Sandnes er delt inn i to steder, nemlig Stor-Sandnes, og Lille-Sandnes. Forklaringen på disse navnene er også av den greie sorten. Som navnet indikerer dreier det seg om et nes. Ved hvert av disse nesene ligger det en sandstrand, en stor og en liten. Derfor har plassen ved den store sanden blitt hetende Stor-Sandnes, og plassen ved den lille sanden Lille-Sandnes.