Skip to main content

GNR 34 - Vikten

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Den gamle formen må være Víkn. Dette er en gammel flertallsform av ordet vik. Det er en del små viker ved gården, og det er nok disse som er opprinnelsen til gårdsnavnet. Gården er nevnt først i 1567.