Skip to main content

GNR 33 - Vareid

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Gården var i 1647 delt likt mellom Kongen og jektefører Christen Fredriksen. Rygh lanserer en teori om at den gammel-norske versjonen av gårdsnavnet er Vargeið.

Det siste leddet i dette navnet, eið, har sin grunn i at gården ligger ved den vestlige enden av en ganske lav overgang mellom høye fjell på flere kanter. Det første leddet er sannsynligvis Varg-, som kanskje på en eller annen måte kan stå i forbindelse med Flakstadøyas gamle navn Vargfót. Men Rygh mener det neppe er slik at Vareid var hovedgård i det gamle Vargfót, slik at Vareid var en ny form for et mulig gårdsnavn, Vargfótareið.

Rygh lanserer heller en annen teori der han tror den elven som renner gjennom Vareid engang har hett Varga. Han tror denne elven er opprinnelsen til det første leddet i gårdsnavnet.