Skip to main content

GNR 30 - Flakstad

Bildet viser Flakstad kirke slik den ble oppført i 1780.

Opprinnelsen til gårdsnavnet

NSL foreslår flag n. "bergvegg", GN eit tapt elvenamn Flaga*, F. Myrvang flag n. "grunt havstykke. Ivar Kirkesæther. Han har skrevet en avhandling om ”målet” i Flakstad, der han lanserer en teori om at gårdsnavnet muligens kommer av den vide flata den ligger på, og Jan K. Myrstad mener dette nok er den rimeligste tolkningen.

Gårdsnavnet kommer da av det gammelnorske ordet Flaðki, som betyr flate.