Skip to main content

GNR 28 - Stokvik

Hedvald, Gudrun, Petra, Hårek og Markus Stokkvik. Flyttet derfra 7. oktober 1931.

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange assosierer dette gårdsnavnet med (tømmer)stokker siden det kommer mye rakved i fjæra ved Stokkvika, men opprinnelsen er en annen.

Professor Rygh sier at første ledd er et navn på en elv. Han sier navnet kan ha samme betydning som gårdene Stokka i Saltdalen eller Stokkåen i Grytten og Rindalen. Navnet på disse gårdene kan komme av stokkr, siktende til rett løp, eller av støkkva, som betyr å bykse eller springe.

Det er en elv i Stokvik, og den har et omtrent rettlinjet løp, men også sterkt fall. Så navnet kommer kanskje av at elva i Stokvika en gang rant både rett, og bykset over berg og stein.

Gårdshistorie