GNR 27 - Ytre Sand

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange tror Sand-gårdene på Fredvang har noe med ordet sandstrand å gjøre, men opprinnelsen ligger nok ikke i dette ordet.

Gårdsnavnet kommer av ordet sandar, som er flertall av sandr, et navn som sikter til en sandholdig jordbunn. Som en ser av gårdsnumrene dreier det seg om en ytre og en indre Sand-gård. Yttersand er krongods 1647.

© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.