Skip to main content

GNR 26 - Indre Sand

Sletten gård

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange tror Sand-gårdene på Fredvang har noe med ordet sandstrand å gjøre, men opprinnelsen ligger nok ikke i dette ordet.

Gårdsnavnet kommer av ordet sandar, som er flertall av sandr, et navn som sikter til en sandholdig jordbunn. Som en ser av gårdsnumrene dreier det seg om en ytre og en indre Sand-gård.

Innersand er stiftsgods 1567, delt likt mellom konge, biskop og Flakstad kirke 1647.