GNR 26 - Indre Sand

Sletten gård

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange tror Sand-gårdene på Fredvang har noe med ordet sandstrand å gjøre, men opprinnelsen ligger nok ikke i dette ordet.

Gårdsnavnet kommer av ordet sandar, som er flertall av sandr, et navn som sikter til en sandholdig jordbunn. Som en ser av gårdsnumrene dreier det seg om en ytre og en indre Sand-gård.

Innersand er stiftsgods 1567, delt likt mellom konge, biskop og Flakstad kirke 1647.

Gårdshistorie

1600-1700

Sammenskrevet efter utrykte og trykte kilder av Mikal Jakobsen (1859 – 1942). Kronen eller kongen eide jordegods i Flakstad blant annet også samtlige fiskevær, og de fremtredende jægteskipre og kakser satt kun som leilændinger på kongens jord.

Verdi av gården Indre Sand

3 vog¹, hvorav kongen, bispen og Flakstad kirke eiede hver 1 vog. En del av denne gård synes at have været bosted for kapellanen i Flakstad og som sådan nævnes Laurits Hansen Falster i årene 1660-1670. Han boede på bispens og kirkens jord, efter ham brugtes gården av Peder Johansen i årene 1670-1690 og av Jakob Albrigtsen 1674-79. Derefter Rasmus Pedersen, født 1646, i tiden 1690-1701, foruden ham var der 2 andre opsiddere.

¹Vog er ikke verdien på jordegods dersom en snakker om kjøp og salg, men derimot den leieverdien jordegodset har for den som leier det for et år. F.eks: 1 vog fisk ca 18 kg, slik at 1 vog jordegods var verdien av 18 kg fisk.

© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.