Skip to main content

GNR 25 - Søndre Mevold

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mevold betyr ”vollen i midten”. Dette var de siste av Valle-gårdene, de er delt inn i en øvre, en nedre og altså 2 i midten.