Skip to main content

GNR 23 - Øvre Valle

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Øvre Valle betyr rett og slett den øverste vollen. Som en ser av uttalen kalles denne gården Sjurgården. Dette navnet dukker opp i alle de gamle papirene i Flakstad, antakelig er det en med navnet Sjur som har hatt en gård der. Professor Rygh mener at gårdsnavnet kanskje kan komme av det gammelnorske mannsnavnet Sigurðr, det er i alle fall en mann med et av disse navnene som har anlagt en gård her.