Skip to main content

GNR 22 - Søndre Valle

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Dette er den første av Valle-gårdene på Fredvang, og i dette tilfellet dreier det seg om den nederste av vollene.

Valle kommer av ordet vold som er en liten bakke.