Skip to main content

GNR 21 - Hovdan

Opprinnelsen til gårdsnavnet
(Hovden fram til 1801)

Liten i flatemål. Dette gårdsnavnet kommer av det gammelnorske ordet hofdi, et ord som betyr høy og bratt klippe som hever seg fra det bakenforliggende land og stikker fram i sjøen.

I Aslak Bolts jordbok fra 1430 blir gårdsnavnet skrevet som Hofdam, et flertallsnavn som skulle tyde på at det var flere klipper. Men ved gården Hovdan fins det bare en klippe, og den ligger etter professor Ryghs beskrivelser. Bolt skrev kanskje navnet feil i sin jordbok? Eides av kirken i 1647.

Gårdshistorie