Skip to main content

GNR 20 - Krystad

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Det er fortsatt et mysterium hva som er opphavet til dette gårdsnavnet. Som vi ser av den gamle skrivemåten blir navnet skrevet ”Krigstad” i 1567.

Den lokale navnegranskeren Jan K. Myrstad foreslår førsteleddet i sammenheng med verbet å kry, rot med grunntydinga "vekse, svulme, spire", kan hende først som elvenavn.

Gårdshistorie

Gårdshistorien fra Krystad kommer!