Skip to main content

GNR 19 - Markjord

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Navnet har den nok fått fordi det dreier det seg om en mark, og i dette tilfellet har det nok vært en beitemark i begynnelsen. Folk i eldre tider hadde sikkert dyrene sine her, og omtalte stedet som marka. Senere flyttet folk dit, navnet ble stående. Øvermarka ble fraflytta i 1896 etter at huset brann. På fjøstomta er det bygd ei kvilebu. Gjeterhule finnes også i området.

Gårdshistorie

Gårdshistorien fra Markjord kommer!