Skip to main content

Tidsrommet 1815-1920 i Sund

Tidsrommet 1815-1920 Sammenskrevet efter utrykte og trykte kilder av Mikal Jakobsen

Jens Petter Dreyer

På Sund fik Jens Petter Dreyer f 1778 i Øksnes bevilling som gjestgiver i 1814. Allerede før havde han etableret sig på Gulbrandsøen i Vågan, men dette sted solgte han i 1818 til Mikel Hansen Ursin for 250 spd. I 1820 var han blit eier av stedet (Han fik skjøde på gården Sund fra sin mor sl Sverdrups enke) og lod da fredlyse alle gårdens tilliggende herligheder. Det sees også at have holdt hårdt for han, at slå sig igjennem og i 1825 måtte han udstede panteforskrivelse til sin kjøbmand for 1200 spd.

Ondt ord og eftermæle

Han har fået et ondt ord og eftermæle, spesielt har forfatteren av ”Det halve kongerige” omtalt så vel ham som sønnen på en meget nedsættende måde, uden at noget i så måde kan erfares av vedkommende retsbøger andet, end at han så vel som mange flere av datidens handelsmænd kom under tiltale for brug av ujusterede mål- og vegtredskaber. I den temmelig omfangsrige vidneførsel var der dog ingen som trodde sig forurettet ”verken i målet eller vægten”. (Hvad der måske mest bidrog til folkesnak og ondt eftermæle, var lensmand Goupers optræden så vel under den vidtøftige proces om mål og vegt som forøvrigt lensmanden var blit uklar med Dreier om en del penge og gjorde alt for at komme ham til livs. Den overlegne lensmand røgede også uklar med flere. Det gik ham tilslut ilde, han blev 1891 avsat og idømt store bøder).

Han som mange andre gjestgivere hadde vistnok betydelige summer udestående hos almuen, men han var vist ikke den mest pågående, efter hvad vedkommende kilder udviser. Han blev også eier av gården og været Reine, som han i 1842 solgte til Erik Lund. Forøvrigt omtales han som en virksom mand, men av en urolig natur. Han arbeidede sig efterhånden op til betydelig velstand, i 1840-årene kjøbte han betydelige skogstrækninger i Grong. Han var gift med Sofie Schøning. Efter hendes død solgte han Sund i 18... og bosatte sig på Digermulen i Haran sogn hvor han døde 5/5 1855. (Schønings stamtavle).

Hans Andreas Johan Borgen

Dreiers nærmeste eftermand som handelsmand og væreier på Sund vides ikke bestemt, men trolig var det den Hagen, som gik fra stedet i 1870 årene og siden bodde på Mølnodden i Flakstad. Hans eftermand var Hans Andreas Johan Borgen f i Alstahaug 1834 og søn av lensmand P.A. Borgen. Han drev først en tid handel på Forvik i Tjøtta og flyttede til Sund i 1879. Her drev han til i 1892, da han flyttede til Vega og døde der 1896. Stedet overtoges da av Hans Berg Pedersen (alm. Berg) fra Gildeskål søn av gårdbr. Petter Hansen Nord-Føre. Han drev her til 1902, da han døde. Eftermanden var Johannes Langaas siden 1905 og drev mangeartet forretning, var her endnu i 1923. Her er post, telegraf, rigstelefon og dampskibsanløb.