Skip to main content

Kulturminner

Kulturminner

Stokkvika ble fraflyttet i 1931. Mange ruiner etter gårdsbosettingen (markert med rødt på bildet) viser at fellestunet lå ved fjellfoten sør for elva gjennom dalføret. Naustene (ruinen på bildet) til denne bosettingen lå ved sjøen i rett linje nedenfor tunområdet.

Ved fjellfoten nord for elva ligger ytterligere bosettingsspor fra nyere tid. Midt i dalføret ligger et delvis oppdyrket langhus samt ei gravrøys. Nok ei gravrøys ligger langs fjæra nedenfor området med jernalderbosetting. Stokkvika er summarisk registrert og her ligger trolig vesentlig flere levninger etter bosetting over tid. Kulturlandskapet i Stokkvika er ikke er berørt av moderne inngrep.

Stokvika2

Olaug og Arne Jensen foran restene av huset i Stokvika. 1964.