Skip to main content

Indre Sand 1600 - 1700

1600-1700

Sammenskrevet efter utrykte og trykte kilder av Mikal Jakobsen (1859 – 1942). Kronen eller kongen eide jordegods i Flakstad blant annet også samtlige fiskevær, og de fremtredende jægteskipre og kakser satt kun som leilændinger på kongens jord.

Verdi av gården Indre Sand

3 vog¹, hvorav kongen, bispen og Flakstad kirke eiede hver 1 vog. En del av denne gård synes at have været bosted for kapellanen i Flakstad og som sådan nævnes Laurits Hansen Falster i årene 1660-1670. Han boede på bispens og kirkens jord, efter ham brugtes gården av Peder Johansen i årene 1670-1690 og av Jakob Albrigtsen 1674-79. Derefter Rasmus Pedersen, født 1646, i tiden 1690-1701, foruden ham var der 2 andre opsiddere.

¹Vog er ikke verdien på jordegods dersom en snakker om kjøp og salg, men derimot den leieverdien jordegodset har for den som leier det for et år. F.eks: 1 vog fisk ca 18 kg, slik at 1 vog jordegods var verdien av 18 kg fisk.