Skip to main content

Vikten skole

Fram til 1992 var det ingen skole på Vikten, og før nyveien kom var det bare en sti til veg gjennom fjellet til Vareid. Her måtte barna traske langs stien i det ugjestmilde landskapet når de skulle til internatskolen på Napp på sine to-ukers skoleturer. Søndags ettermiddagene kunne du se en liten flokk barn i gåsegang på smalstien – med tresko på føttene eller ski på beina når snøen lå djup i fjellsidene.

I ranslene lå nistematen som skulle rekke til ukene på internatet. Stor var skuffelsen dersom hjemturen måtte utsettes på grunn av uvær eller skredfare, forteller Marit Lund Horseide i boka ”Ferdaveger - vandringer i Nordland”. Likevel ble det i perioder holdt vinterskole på Vikten.

Viktenbarn

Vikten skole ble godkjent som privat tilskuddsberettiget grunnskole i februar 1991, og fra høsten 1992 ble det oppstart med 34 elever fra 1. til 10. årstrinn.

Elevtallet har siden variert mellom 21 (2015/-16) og 50 (1997/-98). Prognosen for de kommende årene er positiv, med forventet elevtall over 30 fra 2019. De fleste elevene har vært fra Flakstad, dvs. Vikten, Vareid, Napp, Myrland og Kilan. I tillegg har skolen hatt noen elever fra Vestvågøy og Lenvik på Senja.

Skolen har ca. 10 ansatte, som samlet utgjør 6-7 hele stillinger. Godkjenningen er ifølge Friskoleloven § 2-1a, (livssynsskole). Godkjenningen som privatskole innebærer at skolen får dekket 85 % av driftskostnadene. Resten må dekkes privat. Eier er Guds menighet, som har sitt grunnlag i Det evige evangelium. Skoleeier velger et skolestyre på fem personer, der representantene velges for en periode på 5 år, og én er på valg hvert år. Skolestyret står juridisk ansvarlig for driften, og har hovedansvaret for opplæringen og anvendelsen av driftsmidlene.

Vikten skole