Skip to main content

Utvikling i eierforholdet til brukene

Bnr.1 (løpe nr 173a)

Panteregisteret (26. jun 1821) Bygselbrev til Bertel Christensen fra madam Svedrup,  Bertel Christensen (1790-1843)
Matrikkel 1838 Bertel Christensen oppsitter
Panteregisteret (5. jul1850) Bygselbrev til Ole Johan Bertelsen
Panteregisteret (10. jul1852) Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Johan P Edisen
Folketelling 1865 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1865
Folketelling 1875 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Matrikkel 1886 Hans Ommundsen (lege) som oppsitter
Folketellingen 1900 Johan Sundt er strandsitter
Panteregisteret (15. jan1904) Skjøte fra Karen Unger (enke til E Lund) til Karl Holst
Folketellingen 1910 Karl Holst er gårdbruker, Johan Sundt er husmann
Matrikkel 1950 Karl Holst eier
Eiendomsskatt 2013 Tom Tallaksen eier

Bnr.2 (løpe nr 173b)

Matrikkel 1838 Bertel Christensen oppsitter
Panteregisteret (12. jun1855) Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen
Folketelling 1865 Jørgen Olsen er bygselmann, Endre Johansen er inderst under Jørgen Olsen
Panteregisteret (3. jun1874) Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen
Folketelling 1875 Kristian Hagen Nilsen er bygselmann, Jens Nikolai Nilsen er husmann
Matrikkel 1886 Kristen Holst Antonsen er oppsitter
Panteregisteret (2. apr. 1894) Skjøte fra Hans Ommundsen til Kristian Mikkelsen
Folketellingen 1900 Kristian Mikkelsen er selveier
Folketellingen 1910 Kristian Mikkelsen er selveier
Panteregisteret (15. jun1934) Skjøte fra Kristian Mikkelsen til Marius Mikkelsen
Matrikkel 1950 Marius Mikkelsen eier
Eiendomsskatt 2013 Egil Arne Myklebust eier

Bnr.3 (løpe nr 174aa)

Panteregisteret (12. okt1814) Litt utydelig, men Christen Sverdrup er eier av 174a
Matrikkel 1838 Anders Olsen oppsitter
Panteregisteret (5. juli1848) Bygselbrev til Peder Abrahamsen
Panteregisteret (30. apr1850) Bolette Sverdrup dør, eiendom overtas 1/3 hver av Jens Ellingsens enke, M. Koch og B. Gotaas
Panteregisteret (15. jul1854) Skjøte fra Salten skifterett Madam Sverdrup sine svigersønner M. Koch, K. Zahl og B. Gotaas
Folketelling 1865 Peder Abrahamsen er bygselmann
Panteregisteret (15. apr1874) Skjøte fra M. Kochs enke til K. Zahl
Panteregisteret (15. jul1874) Skjøte fra B. Gotaas bo til K. Zahl
Folketelling 1875 Jakob Zacharias Pedersen er bygselmann, Peder Abrahamsen er føderådsmann
Matrikkel 1886 Jakob Zacharias Pedersen er oppsitter
Folketellingen 1900 Jakob Zacharias Pedersen er selveier, Peder Holst er strandsitter
Panteregisteret (21. apr1908) Sammenførsel med bnr. 4
Panteregisteret (16. mai1908) Jakob Zacharias Pedersen søker eiendomsrett etter sammenføying og får skjøte.
Folketellingen 1910 Jakob Zacharias Pedersen er selveier
Panteregisteret (1. jun1912) Skjøte fra Jakob Zacharias Pedersen til Amandus Pedersen Nesland
Panteregister (24. mar1945) Skjøte fra Amanus Pedersen Nesland til Ragnvald Pedersen Nesland
Matrikkel 1950 Ragnvald Pedersen eier
Eiendomsskatt 2013 Kjell Inge Nilsen eier

Bnr.4 (løpe nr. 174ab)

Matrikkel 1838 Anders Olsen oppsitter
Panteregisteret (10. jul1857) Bygselbrev til Markus Holst Antonsen
Folketelling 1865 Markus Holst Antonsen er bygselmann
Folketelling 1875 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Matrikkel 1886 Anton Jakobsen eier
Folketellingen 1900 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900
Folketellingen 1910 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1910
Matrikkel 1950 Sammensløyfet med bnr.3

Bnr. 5 (løpe nr 174b1, 175'1)

Panteregisteret (3. jun1815) Litt utydelig, men Christian Maas er eier av 174b (gift med søster til Sverdrup på 174a)
Panteregisteret (10. jun1820) Bygselbrev til Peder Bertelsen
Panteregisteret (1. jul1836) Bygselbrev til Bertel Nilsen
Matrikkel 1838 Bertel Nilsen oppsitter
Panteregisteret (15. aug1859) Bygselbrev til Peder Bertelsen og kone
Folketelling 1865 Anders Olsen er forpakter
Panteregisteret (15. aug1859) Skjøte fra arvinger etter P Hilrum til Kristen Holst Antonsen
Folketellingen 1875 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875
Panteregisteret (1. okt1878) Skjøte fra Kristen Holst Antonsen til Anton og Johan P Holst
Panteregisteret (15. nov1881) Skjøte fra Anton Holst til Johan P Holst på hans halvpart
Matrikkel 1886 Anton Jakobsen bruker
Panteregisteret (1. april1891) Auksjonsskjøte til Jakob Lorentzen
Folketelling 1900 Anton Jakobsen er selveier, Edvard Johansen er strandsitter under Anton
Folketellingen 1910 Anton Jakobsen eier, Edvard Johansen er strandsitter under Anton
Panteregisteret (17. sep1912) Skjøte fra Jakob Lorentzen til Anton Jakobsen
Panteregisteret (23. nov1942) Skjøte fra Anton Jakobsen til Hans, Agda og Mina Jakobsen
Matrikkel 1950 Hans Jakobsen med flere eier
Eiendomsskatt 2013 Ole Martin Kristoffersen eier

Bnr. 6 (løpe nr 174b2, 175`2)

Matrikkel 1838 Bertel Nilsen oppsitter
Folketelling 1865 Kristen Holst Antonsen er bygselmann
Folketelling 1875 Kristen Holst Antonsen er selveier
Panteregisteret (26. juni1884) Skjøte fra Johan P Holst til W. Ananiassen
Matrikkel 1886 William Ananiassen eier
Folketellingen 1900 Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900
Folketellingen 1910 Kristian Mikkelsen står som bruker
Matrikkel 1950 William Ananiassen står som eier
Eiendomsskatt 2013 William Ananiassen står som eier

Auster Nesland002

Austre Nesland

Bnr.7 (løpe nr 176)

Panteregisteret (30. jul1815) Anna Elisabeth Sverdrup står listet som eier
Panteregister (24. mar1823) Etter Madam Sverdrup sin død overtar hennes sønner Willats og Jens Dreyer
Matrikkel 1838 Peder Olsen oppsitter
Panteregisteret (11. jun1842) Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen
Panteregisteret (7. jun1858) Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen og Ole Iver Johansen
Folketellingen 1865 Ananias Vebjørnsen bygsler 176a (1/2 bnr7)
Ole Iver Johansen bygsler 176b (1/2 bnr7) Lars Paulsen er inderst under Ole Iver
Folketellingen 1875 Ole Iver Johansen er bygselmann, Ananias Vebjørnsen er føderådsmann
Panteregisteret (10. jun1880) Skjøte fra E Lund og J H Dreyer til Ole Iver Johansen
Matrikkel 1886 Ole Iver Johansen eier
Panteregisteret (5. jun1890) Skjøte fra Ole Iver Johansen til Edvard Olsen
Folketellingen 1900 Ole Iver Johansen er selveier, Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver
Folketellingen 1910 Edvard Olsen er selveier, Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver, Hans Hansen er husmann under Ole Iver
Panteregisteret (1. feb1923) Skjøte fra Edvard Olsen til Ole Juul Olsen
Matrikkel 1950 Ole Juul Olsen eier
Eiendomsskatt 2013 Stiftelsen Nesland eier

Ananias Vebjørnsen (født i 1801) kom på 1830-tallet til Flakstad fra Stryn i Sogn og Fjordane. Her traff han Karen Kristine Christophersdtr som kom fra Sørland på Værøy og var født der i 1811 som datter av Christopher Jacobsen og Anne Dorthea Knudsdtr. De ble gift 27. nov 1843 i Flakstad kirke, og fikk totalt 5 barn sammen.

Den eldste fikk de 3 år før de giftet seg, han ble født på Vareide da Karen arbeidet der som tjenestepike. Senere flyttet de til Nesland hvor de bodde til de døde. Ananias døde 7. mars 1885 og Karen 9. september 1903.

Barna de hadde var:

  1. Christen Andreas Ananiassen født 21/4 1840 på Vareide, død 26/6 1840, 2 måneder gammel.
  2. William Kristian Ananiassen født 24/9 1844 på Nesland. Flyttet til Skjelfjord, gift med Juditha fra Vikten, fikk 6 barn sammen. Datteren Agnes emigrerte til USA.
  3. Johan Angell Ananiassen født 8/7 1847 på Nesland, men døde 7 dager gammel 15/7 1847.
  4. Andreas Hagen Ananiassen født 24/2 1851 på Nesland, men døde 15/3 1851, bare 3 uker gammel.
  5. Knud Dokken Ananiassen født 29/9 1853 på Nesland.  Emigrerte til USA (Seattle) ut fra Trondheim 11. mai 1876.

William og Knud var fiskere som vi f. eks kan se av folketellingen 1875.

Karens halvsøster Dorthea Christophersdtr (1826-1862) var 15 år yngre enn Karen. Hun var født 11. desember 1826 på Sørland (Værøy) og må ha kommer til Flakstad gjennom sin søster og her truffet Ole Iver Johansen (1832-1911) som hun ble gift med 7. oktober 1858. De fikk i 1859 sønnen Edvard Christian, og 6. mai 1862 får de datteren Dorthea Maria, men mor Dorthea dør tragisk i barsel 10 dager etter at datteren er født, og et halvt år senere dør også datteren Dorthea.

Edvard Christian Olsen (1858-1949) reiste ut til USA i 1885 og var borte i 4-5 år. Hans reisemål blir oppgitt til å være Minnesota, men kan hende han også var i området rundt Seattle hos søskenbarnet Knud Ananiassen. Tilbake i Norge blir han gift med Kristine Amalie Markusdtr (1867-1953) og overtar gården på Nesland fra faren Ole Iver i 1890.