Skip to main content

Sund skole

det-gamle-skolehuset-i-sund

Et av de eldste skolehusene i Flakstad var i Sund. Her var det internat, og foruten barna fra Sund fikk elever fra Nesland, Mølnarodden, Andopen og stedene langs Sundstraumen sin undervisning her. Disse elevene bodde på internatet på skolen og ble tatt vare på av en pedell (husmor). Mat og sengeklær hadde de med hjemmefra.

 Jenteklasse

Jentene i en skoleklasse på gammelskolen fra først på 1950-tallet. Bak fra venstre: Turid Leonhardsen, Ella Leonhardsen, lærer Gerd Langaas, Grethe (Rikke) Soløy og Gerd Mørkved. Foran: Kitty Johansen, Grethe Johnsen og Inger Ann Johnsen.

 Sund nye skole

I 1955 ble den nye skolen tatt i bruk, også denne hadde internatdel og en liten leilighet for pedellen. Men ettersom veien ble ferdig både til Mølnarodden og Sund, og elevtallet skrantet, ble skolen nedlagt i 1994 og elevene måtte dra til Ramberg. Bjørnar Nygaard var den siste lærer som hadde rektorfunksjonen ved skolen.
Dette bygget ble kjøpt av Sund Gjestestuer og ombygd til turistanlegg i 2007. I 2019 ble den kjøpt av fiskebedriften Sufi AS og benyttes til beboelse for arbeidere.