Skip to main content

Sund poståpneri

Postskilt Sund

Sund Poståpneri i Flakstad prestegjeld var først i virksomhet under Lofotfisket i 1851. Ved Kgl.res. 2.5.1855 ble det bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet hele året og er først nevnt i portokart og fortegnelser fra da.

Poståpneriet ble fra 1.1.1858 lagt under Lofoten postekspedisjon (Vaagen). I poststedsfortegnelsen 1867 er navnet skrevet SUND I LOFOTEN. Poståpneriet lå i 1872 på gården Møllerodden og ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær postekspedisjon. Poståpneriet var midlertidig lagt ned under Feltpostkontor 4 (midlertidig postkontor) sin virksomhet under Lofotfisket om vinteren i årene 1908-1909-1910 og 1912.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra ca. 1973/74 benevnt underpostkontor og fikk senere status som postkontor C.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt allerede 6.1.1850 og var av 1-ringstype med «stenskriftbokstaver». 3-rings kassasjonsstempel nr. 297 ble også nyttet fra ca. 1855/56.

Poståpnere/styrere:

 • Handelsmann Lund er notert i 1851.
 • Fisker og handelsmann Peder Olsen Hagen 8.3.1870. (Møllerodden)
 • Handelsmann Hans Borgen 1.7.1891.
 • Forhenværende dampskipsfører Hans Berg 1.7.1892.
 • Enkefru Berg ble konstituert 10.3.1902.
 • Johan Langaas 6.7.1905 (f.1861).
 • Bjørn Gjertsen ble konstituert 1.4.1929.
 • Karl Gjertsen var midlertidig fra 16.8.1939, fast 1.11.1941 (f.1914).
 • Henry Danielsen var midlertidig under evakuering av poststedet fra 4.8.1945.
 • Odd Kristian Dyrkorn var midlertidig fra 1.4, fast fra 1.9.1946 (f.1923).
 • Inger Anna Langaas var midlertidig fra 1.12.1950, fast 1.8.1851 (f.1918).
 • Reidun Aud Charlotte Hagen 1.5.1984 (f.1937).
 • Henny Elise Johansen var deltid fra 1.3.1991.

Lønn

Årlige poståpnerlønn var i 1852 8 spd, i 1870 20 spd, i 1873 32 spd, 1879 200 kr, 1881 320 kr, 1886 kr 480, 1902 kr. 640, 1908 kr 800, fra 1917 kr 850.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Feltpostkontor 4 - var i stedet for Sund i Lofoten under Lofotfisket fra 24.1.1908. Feltpostmester Harald Nicolai Angell (f.1877).

Samme i 1909 fra 25. januar til 15. april. - Feltpostmester: Postekspeditør Harald Nicolai Angell (f.1877)

Samme i 1910 fra 1. februar. - Feltpostmester: Postekspeditør Olav Johan Monssen (f.1875)

Samme i 1912 fra 19. februar til 31. mars. - Feltpostmester: Johan Iversen (f.1886)

Poststempel Sund