Skip to main content

Stor-Sandnes BNR. 1

hovedbruket-paa-stor-sandnes

På bildet ser vi hovedbruket på Stor-Sandnes, bnr. 1. Når huset er bygd har vi i historielaget ingen opplysninger om, men gården ble privateid da Johan Petter Edisen fikk kongelig skjøte på den i 1839.

I 1853 kjøpte Jacob Schønning Israelsen gården på auksjon for 479 spesidaler etter at det hadde gått dårlig med økonomien til Johan Edisen. Jacob var gift med Johanna Carlsdtr og de kom begge fra Buksnes når de flyttet til Stor Sandnes. Men ekteskapet ble ikke langvarig da Jacob omkom i et snøskred i Ballstadura i 1855. Johanna ble gift med Johan Sørensen og de overtok eierskapet.

Deler av husene på bildet er trolig bygd i denne tiden. Johanna døde i 1892, men den 60 år gamle enkemannen ble raskt gift opp igjen med Marie Hansdtr fra Unstad. Johan døde i 1897, og enken Marie solgte i 1903 gården til Kristen Knutsen for 1800 kroner. Kristen var født på Åndstad i Moskenes, men hadde senere kommet til Flakstad og ble i 1902 gift med Ragna Nikolaisdtr som var født i 1876 i Nusfjord, men oppvokst på Myrland.

Det unge paret fikk som sagt kjøpt gården på Stor-Sandnes og etablerte seg der og fikk 9 barn sammen. Sønnen Gerhard Knutsen overtok senere gården.