Skip to main content

Steinalderboplass på Vester Nesland

Vester Nesland representerer et sammensatt kulturmiljø med steinalderboplass, gårdshaug, nyere tids bebyggelse og et særdeles karakteristisk kulturlandskap. Boplassen på Vester Nesland med strandnær beliggenhet på 5 til 10 meter over havet er en av få lokaliteter som er påvist i Lofoten så langt.

Vester Nesland er også et godt eksempel på en gårdshaug med eksisterende gårdsbebyggelse på toppen, omgitt av et jordbrukets produksjonslandskap der småskala elementer er godt bevart. Ved sjøen finnes naust og nausttufter, ei steinkai og deler av et moloanlegg som speiler fiske og 1800- og 1900-tallets kommunikasjon.

Fra Vester Nesland er det gjennom årene kommet inn til Tromsø Museum et stort antall steinaldergjenstander, det meste innsendt av Amandus Pedersen Nesland som var eier og driver av bnr. 3 fra 1912 til 1945. Det meste, om ikke alt, kommer fra en åker på eiendommen, spesielt en del som ble brukt til potetåker. Det dreier seg om kniver, spyd og pilespisser av skifer, økser og meisler av forskjellige typer. Blant gjenstandene er også en flintspydspiss og noen leirkarskår. Det er ikke synlige spor etter boplassen, men funnene er datert til et sted mellom 3000 f.Kr. og Kr.f.

Keila

Keila på Vester Nesland ca 1910. Foto: Havnevesenet