Skip to main content

Sommerfiske på Vikten

I likhet med Myrland har det heller ikke på Vikten vært fiskekjøp, til det var landingsplass umulig. Her måtte båtene dras ut og opp igjen i fjæra når båtene var i bruk.

Kun på sommeren var det mulig i perioder å la båtene ligge på fortøyning. Her er Anton Johansen i ferd med å sløye fisk.

Kassen han bruker til det ble benyttet til å bære fisken på ryggen opp fra fjæra. Deretter ble den snudd opp ned og brukt som sløyebenk.

Foto fra Flakstad historielags samling.

Vikten