Skip to main content

Soløya

Soløya var fram til 1961 en del av gnr. 15 bnr. 1 og var således eid av væreieren i Sund, daværende Johannes Langaas.

Vi vet at Soløya har vært bosatt siden slutten av 1870-årene, og kanskje lenge før den tid. Mikal Soløy som var bosatt på øya kjøpte den og fikk tinglyst skjøte 30. mai 1961. Soløya ble nå bnr. 14. Som en kuriositet kan vi nevne at Johannes Langaas og Mikal Soløy var gift med hver sin søster, så salget skjedde jo innenfor familien.

Fiske har alltid vært hovednæringen på Soløya, og egenproduksjon av tørrfisk skriver seg nok langt tilbake i tida. Uten kai og brygge var det et slit å få fisken på hjellene som var plassert utover berget. Det var sikkert stor stas da den første «Solbjørn», bygd i 1930 for Mikal Soløy, 36 fot lang med en 17 HK Rapp, kom til Soløya. Da ble det også fortgang i skikkelig kai med brygge på for å kunne produsere fisken. Bildet er fra tiden rundt 1940.

MK Solbjorn

Foto fra Flakstad historielags samling.