Skip to main content

Skolene på Nesland

Auster Nesland skole

Fram til 1928 hørte Nesland til Sund skolekrets, og barna måtte bo på internatskolen i Sund. Her gikk de turnus med 14 dager på skolen og 14 dager hjemme.

I 1928 ble bakeriet på Auster Nesland omgjort til skolestue, og en ny hverdag for barna på Nesland begynte.

De første par årene var det privatskole, men deretter ble det vanlig kommunal skole. Da kom det også elever fra Nusfjord og Strømøy til skolen.

Lærer på den private skolen var Erling Å, som også var handelsbetjent hos Ole Juul Olsen.

Auster Nesland uteskoletime

Rundt dette tidspunktet opprettet Adventistsamfunnet skole på Vester Nesland som privatskole. Her har vi funnet en lærer som kalles «frk. Bøe», og den aller siste var nok Agda Jakobsen fra stedet.

Etter få år ble den nedlagt igjen først på 1930-tallet. Her fikk barna til de familiene som sto tilsluttet dette samfunnet godkjent undervisning, mens de øvrige fikk sin undervisning ved den offentlige skolen på Auster Nesland som var i drift helt til ca. 1960. Da var det blitt veiforbindelse til Skjelfjord, og skolebussen hentet nå barna til skolen på Lungård.

Utendørs skoletime på trappa til gården hos Ole Juul Olsen på Auster Nesland.