Skip to main content

Sjøgården på Vareide

Sjogarden

Foto: fra Flakstad historielags samling.

Vareide er en av de plassene i Flakstad, hvor det gjennom tidene alltid har vært flere bebodde gårder og bruk. Gården på bildet eies i dag av Kjellvin Lorentzen som overtok etter sin onkel Karl Lorentzen. Gården blir på 1800-tallet referert til som «Sjøgården» i diverse kilder. Væreier og gjestgiver i Sund, Lorentz Sverdrup, hadde kommet gården i eie, og gården forble i eie av ulike handelsmenn helt frem til 1906. Gjennom hele 1800-tallet var brukeren som bodde på gården en såkalt bygselmann som leide gården til egen fortjeneste.

Gården hadde før gårds- og bruksnummer ble innført i 1886 løpenummer 156. Rundt 1799/1800 bygslet Petter Andreas Bentsen gården. Bentsen som faktisk ble Flakstad andre ordfører i 1839, bodde her på gården helt frem til sin død i 1861, men hans sønn Johannes Julius Maas Pettersen hadde overtatt som bygselmann i 1849, og han drev gården helt frem til han i 1868 utvandret med sin familie til USA. Uten at vi har kunne finne noen kilde som bekrefter dette til nå, sies det at dagens bygning ble oppsatt av Johannes Pettersen før han utvandret. Etter han ble bygslet til gården overtatt av Nils Magnus Johansen som bosetter seg sammen med sine kone Stine.

Nils Magnus Johansen og Stines sønn Nils Magnus Nilsen, som senere tok Vareide til etternavn, fikk skjøte på gården i 1906 fra lensmann M. J. Wiik for 2800 kroner. Han og hans familie eide gården frem til 1920 da de flyttet og solgte gården til brødrene Petter og Karl Lorentzen som overtok, og delte gården mellom seg.