Prestholmen

Prestholmen under gnr. 16

Nord for Sundstraumen, ca. midt mellom Strømsnes og Krystad, ligger Prestholmen. Navnet kommer av at rorskarene i presteskyss gikk på land og tok en hvil her. Holmen ligger ca. ei gammel norsk mil fra Flakstad og avstanden tilsvarer 1 «veke sjø» som er et gammelt mål for sjøstrekning.

Veke sjø betegner egentlig den distanse en rodde mellom hvert ro-skifte (ordet vika har etym. betydningen «skifte». I realiteten har lengden av veke sjø variert en del med naturforholdene med en gjennomsnittlig lengde på fra ca. 7,5 km til rundt 9 km. I Nord-Norge synes veke sjø å ha vært på ca. 10-15 km. (Norsk historisk leksikon.)

Amandus Johannessen som eier av br.nr. 1 fra 1886 pløyde og satte poteter på holmen. Et gammelt sagn forteller at holmen også har vært brukt til henrettelsessted for forbrytere. Dette er imidlertid ikke dokumentert.

© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.