Skip to main content

Nordjorden bnr. 4

Bo pa slattmarka

Foto fra Flakstad historielags samling.

Anders Nilsen (1835) var gårdbruker, skomaker og fisker og kom fra Vefsn. Han ble gift med Marie Christophersdatter (1841) og de slo seg ned på gården Nordjorden etter at gården ble kjøpt fra kona Marie sin bror Kristoffer Benoni Kristoffersen i 1866 for 250 spesidaler.

Deres far, Christopher Norum Johannesen, hadde fått kongelig skjøte på gården. På bildet ser vi Anders og Maries sønn Johan Nilsen (1883) med kona Modesta og sønnene Alf, Kristian og Ole samt en nabogutt foran Alf. Høyvogna er klar til å bli lastet med tørrhøy. Bildet kan kanskje være tatt rundt 1930-årene.