Skip to main content

Napp skole

Napp skole ca 1926

Det første skolebygget på Napp ble satt opp på gården til Johan Petter Christiansen i 1910 da kommunen kjøpte tomta for 100 kroner, og var i bruk til ca 1920.

Da ble det bygd ny skole mellom gårdene til Jonas Jensen og Richard Sandnes, og det er den vi husker som gammelskolen på Napp.

Midt på 1930 tallet ble skolen påbygd og tatt i bruk i 1938 med internat for ungene fra Strømøya, Andopen, Vikten og Myrland. Rundt 1950 fikk også Framhaldskolen tilhold her, og skolen var i bruk fram til ca 1970 da den nye skola på Øya sto ferdig.

Napp skole ca 1926

Napp skole ca 1926

Den første tiden med full 10-årig skole, men senere ble ungdomstrinnet flyttet til Ramberg og bare 1. til 7. fikk undervisning på Napp.

I 2017 ble det satt punktum for skole på Napp, og fra høsten samme år er alle elevene flyttet til Ramberg skole eller annen privatskole.