Skip to main content

Napp i Lofoten poståpneri

Napp i Lofoten poståpneri på dampskipsanløpsstedet Napp ble fra 1900 holdt åpent i tiden mai til september, og hele året fra 10. august 1914.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare NAPP, og fra 1.1.1977 ble status endret til postkontor C. Postkontoret 8382 NAPP ble nedlagt fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen.

Poststempel Napp

Johan Petter garden

Poståpnere/styrere har vært:

  • Handelsmann Th. Benjaminsen fra 1.5.1900.
  • Johan Petter Kristiansen fra 28.8.1903 (f.1862).
  • Karl Napp fra 22.6.1932 (f.1885).Alma Jakobine Sandnes midlertidig konstituert fra 1.7.1955 og fast ansatt fra 1.1.1957 (f.1923).
  • Poststyrer (vikar) Mariann Karin Abelsen fra 1.8.1990.

Bildet viser huset til Johan Petter Kristiansen. Er det postkassen vi ser til venstre for inngangsdøra?