Skip to main content

Lille Sandnes

maleri-av-lille-sandnes

Karl Pettersen og hans kone Berntine kjøpte i 1899 gården på Lille Sandnes som vi ser på maleriet. Bildet er malt av et barnebarn av dem. Etter deres død i 1957 overtok sønnen Trygve Sandnes og sønnesønn Robin Sandnes eierskapet til gården.

Historien til gården er gammel og det har bodd folk her fast fra midten av 1700-talllet. Gården var historisk sett eid av staten, men i 1866 fikk Johannes Hansen og hans svigerbror Kristen Sparboe Kristensen skjøte på Lille Sandnes for 400 spesidaler. Kristens far Christen Bjørnsen hadde flyttet hit rundt 1815 sammen med sin kone Edel og deres eldste barn. Nå etter over 50 år fikk hans etterlatte skjøte på gården. Johannes og Kristen delte gården i to deler, Johannes fikk bnr 2 og det er denne delen vi ser på maleriet.

Husene som Karl kjøpte er trolig bygd opp av Johannes Hansen og hans kone Maren Kristensdtr som stiftet sin familie først på 1840-tallet. Johannes solgte i 1874 gården til sin sønn Kristen Sandberg Johannesen som var gift med Karen Pedersdtr fra Lurøy. Paret fikk ingen barn sammen, men hadde gjennom årene mange barn til oppfostring. Etter salget i 1899 bodde Kristen og Karen som kårfolk på gården. Kristen omkom i Nappstraumen i 1906, mens Karen døde i 1917.