Skip to main content

Krystad skole

Helt fram til første del av 1900-tallet måtte barna fra Krystad og Selfjord gå på skole på Fredvang. Der var det internatskole med pedell, en form for husbestyrerinne som tok seg av barna.

For foreldrene var det forsmedelig å måtte sende de minste barna på internatskole. Transporten var som oftest robåt, og været var ikke alltid det beste. Mellom Krystad og Fredvang var det kun en smal gangsti, men vinterstid var den sjelden framkommelig.

I 1936 vedtok kommunen at Krystad skulle bli egen skolekrets. På Fredvang var det stor motstand mot at Krystad skulle bli egen skolekrets, de ville gjerne ha disse barna på skolen der.

Ella Gjertsen ble den første lærerinne og skolen holdt til i huset til Selma Gregersen til huset brant i 1941. Deretter ble skolen flyttet til huset til Hans Selfjord, i dag det blå huset et lite stykke fra krysset der veien tar av mot Selfjord.

Krystad skole003

Krystad skole004

Høsten 1949 startet arbeidet med tomta til nyskola på Markjord, og i 1951 ble skola tatt i bruk. De to første årene uten elektrisk strøm som enda ikke var utbygd dit. Oppvarming og lys skjedde med kullfyring i ovn, lamper, talglys og kanskje en petromax-lykt. Det aller siste skolebarnet fra Selfjord fikk æren av å avslutte sin skolegang på nyskola.

Ella Gjertsen var fremdeles lærerinne på Krystad, og med hennes kunnskap i sang og musikk fikk skolen tak i et gammelt trøorgel. Orgelet ble kalt «Netta-orgelet» etter dama i Andopen der orgelet kom fra. Senere ble dette skiftet ut med et fra Egil Valle på Fredvang. Også dette var velbrukt og hadde lekke luftbelger, og Ella trødde for harde livet mens hun prøvde å lære elevene sang og musikk.

Bildene av klasserommet er ikke fra det originale klasserommet, men en samling av pulter og utstyr tatt vare på fra andre skoler i Flakstad og satt opp på Krystad.