Skip to main content

Johan P. Holst fra Neslands forlis i 1876

Havarert aattring

Illustrasjon: Kullseilt åttring i Vestfjorden 27. juni 2010. Foto: "Kaptein Skaugen", Redningsselskapet / Lisens: Flickr

Den 23. mars 1876 på formiddagen skjedde et forlis utenfor Nesland omtrent en kvartmil av land. Båten var en ganske ny åttring bygd i Rana og driftet med liner. Været var temmelig frisk nordaust, og farvannet rent og greit ut mot den åpne Vestfjorden. Båten var under segl mot land etter å ha trukket linen da den plutselig kullseilte. Høvedsmannen og mannskapet kom seg opp på hvelvet, og ble etter en halv time berget av Eilert Bentzen fra Sund. Båten ble senere berget av Christoffer Iversen, også han fra Sund.

Årsaken til forliset ble av oppsynsbetjenten i Sund antatt å være hard seilas, overlastet båt og udyktighet fra høvedsmannens side.

Johan P. Holst hadde med seg fire leiekarer, men deres navn er ukjent. Verdien av tapet ble beregnet til 500 fisk á 22 kroner per 100 stk, 4 stamper line, iler, stamper, årer og lignende for til sammen 160 kroner.