Skip to main content

Innergården

Johan-og-Arthur-M

Husene på gården er sannsynligvis bygd av Leonhard Johansen (f.1839) som ved folketellingen i 1875 er gårdbruker, leilending og fisker.

Ting tyder på at fjøset på bildet ovenfor opprinnelig var bolig for hans foreldre. Han er gift med Marianne Halvorsdatter (f. 1840 i Tromsø) som tidligere hadde vært tjenestepike på gården. Denne høsten var buskapen 4 kyr og en kalv, 26 sauer og 2 griser.

Deres datter Jacobine (f. 1865) blir gift med Knudt Myklebust som kom fra Gloppen prestegjeld i Nordfjord. De fortsetter gårdsdriften etter at Leonhard trekker seg tilbake, og i 1910 har de 2 døtre og 4 sønner, deriblant Johan f. 1893 og Arthur 1903 som etter at de ble gift bor i hver sin ende av huset.

Johan flytter ut og bygger nytt hus etter krigen til sin familie like nord for fjøset og gården deles midt gjennom fjøset og får bnr. 6. Arthur driver den gamle gården, men rundt 1960 bygger også han nytt hus like ovenfor det gamle, og dette blir revet. Noen år senere blir også gårdsdriften avsluttet.