Skip to main content

Husmannsplassen til Nils Larsen

Vikten Lars Larsen

Jonas Johansen, Henry, Jenny og deres bestemor Ingeborg utenfor det vesle huset. Her måtte nok de fleste voksne bøye hodet for å komme inn gjennom døra.

Nils Larsen (1866) var husmann med jord, men drev også som tømmermann. Han var gift med Ingeborg (1863) og i 1900 hadde de to sønner og tre døtre. Men utkommet må ha vært svært sparsommelig, for de var delvis fattigunderstøttet. Det er registrert krøtter på gården, men kanskje var dette bare ei ku, og litt poteter dyrkes også. Senere blir det eldste sønn Albert (1891) og broren Lars (1896) som driver plassen, og til slutt er det Lars alene.

Lars og Albert Larsen

Lars og Albert Larsen 1938