Husmannsplassen Lyngmo

Selv om gården Strømsnes strekker seg fra Geitelva i nord til elva i Mørkved i sør, har det med unntak av Bjønnmyr bare vært bosetting i nordenden av Sundstraumen. Matrikkelen fra 1886 viser Amandus Johannessen som eier av br.nr. 1, Anders Bertelsen av bnr. 2 og Sjur Eriksen av bnr. 3 Jekthaugen. Sistnevnte var viden kjent som blikkenslager.

Lyngmo

I 1900 finner vi Nils Gabrielsen f. 1840 i Evenes bosatt på husmannsplassen Lyngmo. Her bor han sammen med kona Oluffa og sønnene Anthon, Halfdan, Gerhard og Andreas som husmann med jord, men fattigunderstøttet. Huset er det lille huset som på bildet vises nesten falt sammen. Eldste sønn Anthon og kona Henriette overtar gården og bygger nytt hus i tilknytting til det gamle. I 1950 blir Anthon eier av husmannsplassen.

Det gamle huset ble fortsatt brukt til bolig hvor både en av Anthons brødre har bodd, og på et senere tidspunkt et par av hans barn med familier.
En storm i slutten av desember 2004 veltet hele huset av muren, og restene ble kort tid etter fjernet.

© Alle rettigheter reservert - Flakstad Historielag
Utviklet av Malebarisk i samarbeid med AuroraBorealis.no.