Skip to main content

Heimgården på Napp

gammelt-bilde-av-heimgaarden-paa-napp-fra-rundt-1910

Her ser vi et gammelt bilde av heimgården på Napp fra rundt 1910. Gården som har bruksnummer 1 ble trolig bygd av handelsmannen Peder Hagen på 1850-tallet etter at han fikk kongelig skjøte på gården.

Hagen solgt gården videre til Bjørn Ursin Andersen, men han gikk senere konkurs og gården ble solgt på auksjon til hans bror Amandus Andersen. Amandus ble gift med væreierdatteren Oluffa Dahl fra Nusfjord.

Familien bodde bare noen få år på Napp før Amandus døde i 1878 bare 34 år gammel. Enken fortsatte å eie gården, men bodde aldri selv mer på Napp. Hun skrev i 1903 kontrakt med Johan Petter Christiansen om salg av hennes eiendommer på Napp, og han fikk i 1910 skjøte på 3 av 5 bruksnummer på Napp for 5000 kroner. Johan P. drev som handelsmann, dampskipsekspeditør, poståpner og gårdbruker.

På bildet ser vi han og hans kone Hansine Olsdtr sittende. Barna som står bak er fra venstre fosterdatter Lenore Pedersen som opprinnelig kom fra Myrland, hun ble senere gift med Otelius Larsen og bosatt på Steine. Deretter datteren Ragna som var gift med Sigfred Hansen, datteren Petra som ble gift med Jonas Jensen, sønnen Karl Napp og sønnen Kristen Johansen. Fremst står datter Ragna sin sønn Frithjof Hansen.

Olaf Angelsen hus

På dette bildet ser vi litt av gården til (Paul) Olaf Angelsen.

Olaf og hans kone Helga Kristiansen kom begge fra Vareid og ble gift i 1902. Olaf hadde fisket på båten til Johan P. Christiansen i flere år, og da Johan P. gjorde kontrakt med enkefru Andersen om å kjøpe 3 av 5 av de bruksnummer som da var etablert på Napp, inngikk det også en avtale om at 1 av 3 bruksnummer skulle videreselges til Olaf.

Olaf og Helga flyttet til Napp og bygde opp sin gård som vi ser på bildet, og da Johan P. fikk skjøte fra enkefru Andersen i 1910 ble bruksnummer 7 på Napp formelt solgt til Olaf, og han fikk skjøte på sin del for 2.300,- kroner.