Skip to main content

Havna og fiskebrukene på Napp

Havna paa Napp

Bildet over viser Napp havn i 1958. I 2016-17 ble innløpet ytterligere utdypet og havna mudret til større dybde. Utviklingen i fiskeriene har gått mot større fartøy.

Havna på Napp var opprinnelig bare ei vik i landskapet, og var svært grunn i innløpet. De gamle fembøringene, åttringene og listerbåtene kom bare inn når det var flo sjø, og først når det ble mudret i 1933 kom 30-40 fotinger inn i havna. Større båter kom ikke inn, og heller ikke lokalbåten og godsbåter. Disse ankret opp utenfor og ble ekspedert fra mindre båter.

Neste mudring skjedde i 1955-56. Nå ble havna dyp nok for alle båter, og det ble bygget fergeleie og etablert fergesamband over Nappstraumen til Lilleeide. Den første ferga var Lofotferge 2 som gikk i mange år. Det er den du ser på bildet til venstre.

Brødrene Karluf og Olaf Knutsen startet fiskekjøp i 1941 i bygningen hvor de drev snekkerfabrikk. Karluf drev anlegget alene til slutten av 1960-tallet da det ble kjøpt av Rolf Jentoft, Ballstad.

Til å begynne med kjøpte Ragnvald Storaa fisk på en pram før han tok i bruk kaia på Ishuset fram til 1950-tallet.

Etter 1950 ble det fornyet eller bygd tre fiskebruk på Napp. Det var Brødrene Knutsen, Richard Sandnes samt Storaa & Jensen. På 1960-tallet overtok Benjamin Jensen hele sistnevnte som ble holdt i gang fram til 1990 da J. M. Johansen, Stamsund overtok. Nå drives bedriften av Lofoten klippfisk As. Thorbjørn Sandnes fortsatte driften etter faren under sitt eget firmanavn. Dette er ikke lenger i drift og ble nedlagt rundt 1990.

På ”Sirilund”, østsiden av havna, bygde Jens J. Jensen fiskebruk i 1974. På siste halvdel av 1990-tallet overtok Roger Rasmussen eierskapet og drev under firmanavnet Napp Fisk As, og for 2-3 år siden kom Mosseng inn i bildet med sitt firma Napp Sjømat As som da er driverne i dag.

Napp havn 1958

Bildet nedenfor er fiskebruket til Brødrene Karluf og Olaf Knutsen i "Snekkerfabrikken" Begge foto fra Flakstad historielags samling.