Skip to main content

Gravrøyser på Vikten

Steinen som minneplaten er festet til var den som lå øverst i røysa. Foto: John Roald Pettersen

Våren 1974 drev Harald Jakobsen og fjernet en grasvokst steinhaug foran huset fordi han skulle sette opp ei dukkestue i hagen. Det viste seg at det slett ikke var noen alminnelig steindunge. Da familien gikk inn for å spise middag, fortsatte den 14 år gamle datteren å grave. Etter en stund kom hun løpende inn og vettskremt fortalte at hun hadde funnet rester av menneskebein som viste seg å være en hodeskalle. Arkeologer fra Tromsø museum fastslo senere at haugen var ei gravrøys, men den eneste gravgaven som ble funnet var et bryne av en type som antyder at begravelsen har skjedd i yngre jernalder 600-1000 e.Kr. I ettertid er det festet en minneplate på steinen som lå øverst i steinrøysa og satt opp i hagen.
Da funnstedet ble nærmere undersøkt ble det konstatert at det ligger 4 gressvokste gravrøyser rundt huset til Jacobsen. Lokale opplysninger tyder på at det nok har vært fjernet steindunger tidligere som kan ha vært fornminner. Det er også påvist to gravrøyser i innmark nord for den nordligste bebyggelsen på Vikten..