Skip to main content

Gravrøysa på Ytre Sand

I 1956 planerte Ingleiv Samuelsen ut en haug på eiendommen sin. Det viste seg at det var mest stein i den, men ca en halv meter dypt støtte han på menneskebein. Det kom ikke for dagen gjenstander, men det var overhodet ikke noen tvil om at det hadde å gjøre med ei gravrøys fra jernalderen. Skjelettet ble innsendt for analyse til Anatomisk Institutt i Oslo. Da det var dårlig bevart, kunne det ikke sies mer enn at det var skjelettet av en mann.

Dette funnet er av spesiell interesse fordi det er det eneste sikre spor vi har av jernalderbebyggelse på Moskenesøya.